Broušení a leštění pražců

Postup pro renovaci pražců je již pokročilá technika, která vyžaduje správné nástroje. Přesto možná oceníte tento návod a inspirujete se třeba jen k leštění pražců a napuštění hmatníku olejem. Správně napuštěný palisandrový hmatník pak nepřijímá další pot a špínu a získá větší odolnost a trvanlivost.

 1. Příprava

2. Vyrovnání pražců

3. Re-crowning

4. Leštění pražců

5. Čištění palisandrového hmatníku

Pro napuštění palisandrového hmatníku je vhodný dětský olejíček s azulénem (k dostání v lékárnách)

6. Čištění

 

Nastavení basové kytary

Nastavení nástroje (prohnutí krku, intonace, dohmat a ladění) probíhá ve čtyřech krocích:

 1. Nastavení prohnutí krku pomocí výstuhy
 2. Nastavení výšky strun nad hmatníkem (dohmatu)
 3. Nastavení nultého pražce
 4. Naladění oktáv (intonace)

(Pozn. všechny míry uváděné v článku jsou převzaty od profesionálů a přepočteny z palců na milimetry)

 1. Nastavení krku (truss rod)

E strunu stiskneme na prvním pražci (nebo si pomůžeme capo) a cca na 15 pražci (tam kde se krk spojuje s tělem).

Na 7 pražci (v polovině krku) bychom měli naměřit 0,381 mm (pro měření použijeme spárovou měrku).

Utažením výstuhy (truss rodu) po směru hodinových ručiček prohneme krk do negativního úhlu (od hmatníku).

Povolením výstuhy proti směru hodinových ručiček prohneme krk do pozitivního úhlu (luk).

2. Nastavení dohmatu (výšky strun na kobylce)

Dohmat si nastavuje hráč dle stylu hry (např. pro taping je třeba nízký dohmat) a osobních preferencí (s nízkým dohmatem se snáze hraje). Obecná doporučení (výchozí hodnoty) tak aby struny nedrnčely a zároveň se komfortně hrálo:

Vzdálenosti jednotlivých strun od hmatníku měríme na pražci, kde se tělo spojuje s krkem:

 • E struna 3/32″ – 4/32″ (2,4 mm3 mm)
 • A struna
 • D
 • G struna 2/32″ – 3/32″ (1,5 mm – 2,4 mm)

Výška snímačů, tak aby nebyly poškozeny strunou v rozkmitu (cca 6/32″ tj. asi 4,7 mm) (při měření strunu stisknout na 24 pražci).

Jiný postup: strunu stiskneme na prvním pražci a na dvanáctém pražci naměříme cca

 • Struna E … 6/64″ (2,38 mm)
 • Struna G … 5/64″ (1,98 mm)

3. Nastavení ořechu (nultého pražce)

Doporučená vzdálenost struny od 1. pražce je 0,559 mm.

Ořech je možné zbrousit a snížit tak struny anebo vyměnit za nový a zvýšit vzdálenost strun od hmatníku.

4. Ladění

Následně kytaru naladíme a po naladění otevřených strun naladíme i oktávy (tzv. intonaci) na 12. pražci.

Oktávu na 12. pražci pokud je podladěná doladíme zkrácením struny na kobylce (vyšroubováním válečku / kamene).

Pokud je tón na 12. pražci nadladěný proti otevřené struně doladíme prodloužením struny na kobylce (zašroubováním válečku).

 

Odkazy na videa: